De kerncollectie van het museum bestaat uit gereedschappen, werktuigen en gebruiksvoorwerpen zoals die tot jaren zestig van de vorige eeuw werden gebruikt in het boerenbedrijf, zowel in het bedrijfsgedeelte als in het huishouden. Ook heeft het museum een uitgebreide collectie gereedschappen van ambachten, waarop de boer een beroep moest doen bij reparaties, her- of nieuwbouw. Er is nu ook een timmerwerkplaats en een smederij ingericht, met daarin de bijbehorende gereedschappen. Naast de vaste collectie wordt elk jaar een thematentoonstelling ingericht en biedt het museum gasten gelegenheid tot exposeren. In de opstelling is ook ruimte gemaakt voor de historie van de streek.

 

Ook worden er geologische en archeologische vondsten uit het Westerkwartier tentoongesteld.
De huiskamer is vernieuwd en ook is het zeer de moeite waard om in de schuur te kijken, waar een gedeelte is ingericht voor het melken door de tijden heen.
Voor een bezoek en openingstijden zie bezoekersinformatie!